Suất học bổng tại Trường đại học Griffith đã cho Đào Xuân Lộc cơ hội được đến thăm các địa danh nổi tiếng của nước Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *