SỰ CHỦ ĐỘNG TRONG GIAO TIẾP

Posted Leave a commentPosted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

SỰ CHỦ ĐỘNG     Mọi mối cuộc hội thoại kết thúc tốt đẹp đều bắt đầu bởi sự chủ động và sự tò mò của cả hai bên. Bạn ấy muốn chủ động hiểu bạn, chủ động tò mò về bạn. Lộc kể các bạn câu chuyên sau Lộc có buổi Coach trên Zoom […]