HỌC NẾU KHÔNG LÊN CƠ, NGHỈ!

Posted Leave a commentPosted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Nếu mà học nhiều mà không thấy lên thì bài viết sau sẽ giúp bạn. Nếu bạn đang học tiếng Anh liên tục mấy tháng nay mà vẫn chưa cảm nhận được mình tiến bộ nhiều. Nghĩ 3-4 ngày liên tục không đụng chạm gì đến tiếng Anh, rồi quay lại bạn sẽ thấy tiếng […]