Từ Trò Chơi Đến Bài Học Cuộc Sống

Posted Leave a commentPosted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Từ Trò Chơi Đến Bài Học Cuộc Sống.   Chuyến đi học Ý vừa qua Lộc được trải nghiệm một phương pháp giáo dục mới. Lộc thấy rất hay bởi vì tính thực tiễn và lợi ích đằng sau của phương pháp.   Phương pháp dựa trên nền tảng Learning by Doing.   Từ Trò […]