Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Professional Videos Shot and Edit By DaoXuanLoc

Những Video Lộc tự quay và chỉnh sửa

 

Video 1: Một nhà hàng ăn sạch tại Huế

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=X5Ht3LViqYk[/embedyt]

Video 2: Mạ Lộc nấu bánh tét.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=x2PZVaVbpMk[/embedyt]

Video 3: Video đầu tay

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=q5wn-xpEAJk[/embedyt]

Video 4: Video chuyến đi đầu tiên đến nước Úc

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ERAaURZcm8E[/embedyt]

Video 5: A Taste of Hama- Nơi Lộc đang sinh sống và làm việc

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JU4Od0j5iDw[/embedyt]

Video 6: Làm Đậu Hủ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_lHV_mwda6k[/embedyt]

Video 8: Làng Hama lúc chiều tà

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Vtxxf6h9WXc[/embedyt]

 

Besides I am making videos for a channel LeaderTalks.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *