Professional Videos Shot and Edit By DaoXuanLoc

Posted on Posted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Những Video Lộc tự quay và chỉnh sửa

 

Video 1: Một nhà hàng ăn sạch tại Huế

Video 2: Mạ Lộc nấu bánh tét.

Video 3: Video đầu tay

Video 4: Video chuyến đi đầu tiên đến nước Úc

Video 5: A Taste of Hama- Nơi Lộc đang sinh sống và làm việc

Video 6: Làm Đậu Hủ

Video 8: Làng Hama lúc chiều tà

 

Besides I am making videos for a channel LeaderTalks.com.

Follow me

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *