Luyện tập phát âm cơ hàm miệng và môi- Tip luyện phát âm tốt.

Posted on Posted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc., Phát âm

Cách luyện lưỡi, môi, hàm và lấy hơi đúng.

🚫Nếu bạn nói tiếng Anh mà hụt hơi, thiếu hơi.
🚫Bạn phát âm mà nguyên âm không rõ.
🚫Bạn phát âm các phụ âm đôi và ba không được rõ ràng và cứng nhắc.

📣📣📣Vậy bạn nên xem 3 top tips sau để phát âm của bạn không còn như trước nữa.

#Tip 1: Luyện tập cơ miệng, hàm, lưỡi và cách lấy hơi từ bụng: http://bit.ly/2tawBXX

#Tip 2: Video luyện phụ âm đôi và phụ âm ba, mà bạn thường gặp rắc rối: http://bit.ly/2s9hkVt

#Tip 3: Video tìm tài liệu luyện tập phụ âm đôi và ba: http://bit.ly/2t18AUQ

 

Follow me

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *