Kinh nhiệm học tập của LộcLEARNING ENGLISHLộc học tiếng Anh như thế nào.Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Imitation Technique( Kỹ Thuật Bắt Chước)

Chuyên đề Share Tips For Speaking
 
 
Tip#1 : Imitation (Bắt chước)
 
Để mà nói tốt thì phải bắt chước giọng người bản sứ. Bắt chước cả từ lẫn câu và lẫn giọng điệu. Các em hãy thử đi, làm đều đặn hằng ngày, sẽ tiến bộ hẳn. Khả năng nói từ 1 lên “mây”.
Có 2 yêu cầu đòi hỏi khi bắt chước phương pháp này:
#1 Có khả năng phát âm tốt, đã được training bài bản.
#2 Có khả năng nghe tương đối.
 
Xem cách làm như trong video:
 
1) Người Native Speakers này sẽ nói một cụm sau dần dần tăng mức khó lên là câu.
2) Nhiệm vụ người nghe là: Cố gắng bắt chước tốt nhất có thể, có thể thử nhiều lần.
Nguồn luyện: Nghe bất kể audio hay phim nào mà bạn thấy speaker nói chậm, và dễ hiểu và dể bắt chước. Và làm theo thôi 🙂 Thế đó.
“One of the ways to getting your speaking skills much better is to try to imitate, literally means copy exactly what the native speakers said or spoken”.
 
Admin: Tèo
 
https://www.youtube.com/watch?v=GctuQ5x1ivU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *