Kinh nhiệm luyện thi khối A môn Toán

Posted Leave a commentPosted in Kinh nhiệm học tập của Lộc

Huế,26/7/2014 By: Tèo(H)     +Phương châm học: đam mê với môn học và khuyến khích sáng tạo trong môn học đó +Cách học hiểu quả dưới đây chỉ là phương pháp học của mình,các bạn có thể tham khảo,vì không có phương pháp nào chung cho tất cả chỉ có phương pháp riêng và […]

Kinh nhiệm luyện thi khối A môn Toán của Lộc

Posted Leave a commentPosted in Kinh nhiệm học tập của Lộc

Huế,26/7/2014 By: Lộc (H) Lớp 12 của mình tại khối chuyên của trường Đại Học Khoa Học Huế +Phương châm học: đam mê với môn học và khuyến khích sáng tạo trong môn học đó +Cách học hiểu quả dưới đây chỉ là phương pháp học của mình,các bạn có thể tham khảo,vì không có […]