Thói Quen Dùng Từ Điển Anh-Việt Và Lợi Ích Lớn Từ Việc Dùng Từ Điển Anh-Anh

Posted Leave a commentPosted in Khóa Đọc Hiểu Kết Hợp Luyện Viết, Kinh nhiệm học tập của Lộc, LEARNING ENGLISH

“Vì sao chúng ta học và dùng Tiếng Việt đến gần vài chục năm, mà tiếng Anh ta chỉ cần 2-3 năm là có thể đạt trình độ Advanced rồi” “ Vì chúng ta học tiếng Anh có dùng từ điển, lúc hồi nhỏ các bạn học tiếng Việt có dùng từ điển không?”   […]

Imitation Technique( Kỹ Thuật Bắt Chước)

Posted Leave a commentPosted in Kinh nhiệm học tập của Lộc, LEARNING ENGLISH, Lộc học tiếng Anh như thế nào., Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Chuyên đề Share Tips For Speaking     Tip#1 : Imitation (Bắt chước)   Để mà nói tốt thì phải bắt chước giọng người bản sứ. Bắt chước cả từ lẫn câu và lẫn giọng điệu. Các em hãy thử đi, làm đều đặn hằng ngày, sẽ tiến bộ hẳn. Khả năng nói từ 1 […]

Quá trình học tiếng Anh của Lộc trong hai năm từ 2014 đến 2016 thông qua con số.

Posted Leave a commentPosted in LEARNING ENGLISH, Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Here the Teo’s process of learning English in almost 2 years. I can’t say that I master English, but I know it’s a learning process and it will stick with me for a very very long time. Here is the process +2 September 2014. I actually started learning English on this day. + After 2 […]

Why do the majority of Vietnamese university students not studying English?

Posted Leave a commentPosted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Why do the majority of Vietnamese university students not studying English? I’ll explain it here. The fact, most teenagers at the high school do not learn real English. They just take some grammar exams and get scored from their English teacher, so they are scared and afraid of speaking English. They feel really stupid when […]

Is it difficult to learn a new language?. For example, Learning English.

Posted Leave a commentPosted in Kinh nhiệm học tập của Lộc, Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Honestly. It is pretty hard and challenging for me. I suppose, some find it is really an easy task, they can learn many languages at the same time, what can I say, they’re brilliant, others see learning a new language is extremely hard and frustrated for them. When I first began learning, it was confusing […]

Cách gạch chân Keyword trong dạng câu multiple choice listening.

Posted Leave a commentPosted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Cách gạch chân Keyword trong dạng câu multiple choice listening.   Gạch chân keyword qua một lần, phần này làm lúc phần nghĩ giữa các section. Chưa cần đọc hiểu, đến khi băng chạy  đến rồi hãy đọc hiểu.   B1: Đầu tiên là gạch câu hỏi: Gạch những keyword làm sao mà khi băng […]

Sự Phụ Của Miềng Lại Cùng Tuổi.

Posted Leave a commentPosted in Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Thằng Quý, năm lớp 9, miềng được nhận bồi dưỡng hóa ở huyện Triệu Phong và hắn học lớp Lý, miềng quen hắn do 1 thằng bạn cùng lớp hắn học lớp hóa bồi dưỡng. Hắn là đứa học lực giỏi siêu phàm và nói năng thẳng thắn nên hắn có nhiều bạn và tín […]