Làm thế nào để học tiếng Anh trong 3 tháng lấy được nền tảng vững chắc- Phần 1.

Posted 1 CommentPosted in Phương Pháp Translation

Phương pháp Translation- Phần Giới Thiệu. Phương pháp hôm nay nhắm đến những bạn đang mới bắt đầu học tiếng Anh và cũng như những bạn đang loay hoay làm sao để tăng level tiếng Anh của mình, hay là những anh chị đang bận bịu với công việc của mình và không thể dành được hai đến ba giờ […]