Khi nào bạn nên bắt đầu nói Tiếng Anh là phù hợp.

Posted Leave a commentPosted in LEARNING ENGLISH, Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Khi nào bạn nên bắt đầu nói một ngoại ngữ? Trong tâm trí con người, có một nỗi sợ hãi đã được chứng tỏ là nổi bật hơn mọi thứ khác.   “Không, không phải là sự sợ hãi của cái chết …” Mà là “Sợ Nói Trước Công Chúng, Đám Đông”. Chỉ cần nghĩ đến […]

Kỳ 1: Tính Liên Tục Trong Việc Học Tiếng Anh

Posted Leave a commentPosted in Kinh nhiệm học tập của Lộc, LEARNING ENGLISH, Lộc học tiếng Anh như thế nào., Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

  Yếu tố đầu tiên trong 10 yếu tố cần thiết và quan trọng trong việc học một ngôn ngữ Tính Liên Tục “Tính nhất quán được coi là thứ quan trọng nhất trong tạo ra những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn” –Abdul Rauf Không quan trọng bạn dùng phương pháp này hay […]

ASK YOURSELF “WHY YOU HAVE TO LEARN ENGLISH”

Posted Leave a commentPosted in LEARNING ENGLISH, Lộc học tiếng Anh như thế nào., Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Most of English learners when they start out their journey of learning English. They almost forget to ask themselves “Why they have to learn English or why I have to learn other languages”. Most of us have no idea. And then they try hard to learn so just a few weeks later, they quit, they […]

Here 19 essential questions you as a “hunter” should know!

Posted Leave a commentPosted in LEARNING ENGLISH, Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Here 19 essential questions you as a “hunter” should know! Following these questions below, you will follow instruction and when speaking with foreigners you will not loose track or simply do not know what you are going to ask. Step#1: Print these questions Step#2: Read out loud Step#3: Listen to my voice Step#4: Record your […]

Thói Quen Dùng Từ Điển Anh-Việt Và Lợi Ích Lớn Từ Việc Dùng Từ Điển Anh-Anh

Posted Leave a commentPosted in Khóa Đọc Hiểu Kết Hợp Luyện Viết, Kinh nhiệm học tập của Lộc, LEARNING ENGLISH

“Vì sao chúng ta học và dùng Tiếng Việt đến gần vài chục năm, mà tiếng Anh ta chỉ cần 2-3 năm là có thể đạt trình độ Advanced rồi” “ Vì chúng ta học tiếng Anh có dùng từ điển, lúc hồi nhỏ các bạn học tiếng Việt có dùng từ điển không?”   […]

Imitation Technique( Kỹ Thuật Bắt Chước)

Posted Leave a commentPosted in Kinh nhiệm học tập của Lộc, LEARNING ENGLISH, Lộc học tiếng Anh như thế nào., Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Chuyên đề Share Tips For Speaking     Tip#1 : Imitation (Bắt chước)   Để mà nói tốt thì phải bắt chước giọng người bản sứ. Bắt chước cả từ lẫn câu và lẫn giọng điệu. Các em hãy thử đi, làm đều đặn hằng ngày, sẽ tiến bộ hẳn. Khả năng nói từ 1 […]

Quá trình học tiếng Anh của Lộc trong hai năm từ 2014 đến 2016 thông qua con số.

Posted Leave a commentPosted in LEARNING ENGLISH, Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Here the Teo’s process of learning English in almost 2 years. I can’t say that I master English, but I know it’s a learning process and it will stick with me for a very very long time. Here is the process +2 September 2014. I actually started learning English on this day. + After 2 […]

Những Điều Cần Cân Nhắc Trước Ngưỡng Cửa Vào Đại Học ở Việt Nam.

Posted Leave a commentPosted in Bạn Miềng, LEARNING ENGLISH

Những Điều Cần Cân Nhắc Trước Ngưỡng Cửa Vào Đại Học ở Việt Nam. Đại học là một lựa chon trong một số lựa chọn. Ngoài theo đại học, các em có thể chọn theo học nghề…. Nghề là một trường đại học thực hành. Ví dụ: học làm đầu bếp giống như miềng. Đa […]