Khóa học Public Speaking sử dụng TalkItOut.

Posted Leave a commentPosted in Khóa Public Speaking

All Speaking Is Public Speaking “All Speaking Is Public Speaking” – Halina St James- TalkItOut Founder. Tác giả người Canada, cuốn sách Talkitout là do cô đúc kết và giảng dạy qua hơn 30 năm. Cô chuyên giảng dạy phương pháp này cho các nguyên thủ quốc gia ở Châu Mỹ, các nhà Lãnh đạo, CEO. Và Cô […]