Cách Mà Lộc Dùng Để Nhớ Từ Vựng Hiệu Quả Nhất Mà Lộc Đang Theo.

Posted Leave a commentPosted in Khóa Đọc Hiểu Kết Hợp Luyện Viết, Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

Con đường mà bạn nhớ từ vựng lâu dài và bền vững. Người học thì hay quên từ vựng thì do các bạn không biết nguyên tắc mà não bạn ghi nhớ như thế nào cả. Để mà nhớ từ vựng lâu dài thì ta có ba giai đoạn sau.     GĐ thứ 1: […]

Quá Trình Phát Triển Từ Vựng Và Ngữ Pháp Của Học Sinh Khóa Đọc Hiểu Khóa 1.

Posted Leave a commentPosted in Khóa Đọc Hiểu Kết Hợp Luyện Viết

Trong Lớp Học Đọc Hiểu Này: Học sinh sẽ học về cách làm sao để nhớ từng vựng lâu, làm thế nào để đọc hiểu để học từ mới. Làm thế nào để dò từ điển thông minh, không dùng từ điển giấy nhé!. Sau khi hiểu được một từ thì đem đưa ứng dụng. Một cách tốt nhất đó là: “Kể một câu chuyện”. Sau khi viết […]

Thói Quen Dùng Từ Điển Anh-Việt Và Lợi Ích Lớn Từ Việc Dùng Từ Điển Anh-Anh

Posted Leave a commentPosted in Khóa Đọc Hiểu Kết Hợp Luyện Viết, Kinh nhiệm học tập của Lộc, LEARNING ENGLISH

“Vì sao chúng ta học và dùng Tiếng Việt đến gần vài chục năm, mà tiếng Anh ta chỉ cần 2-3 năm là có thể đạt trình độ Advanced rồi” “ Vì chúng ta học tiếng Anh có dùng từ điển, lúc hồi nhỏ các bạn học tiếng Việt có dùng từ điển không?”   […]

Lớp Đọc Hiểu Tiếng Anh – Reading Comprehension.

Posted Leave a commentPosted in Khóa Đọc Hiểu Kết Hợp Luyện Viết

Khóa Đọc Hiểu Tiếng Anh   “Đọc Hiểu có sự hỗ trợ của phần mềm từ máy tính mới là lợi hại” ” Đọc hiểu là phải dùng máy mới gây sự hứng thú” Các lợi ích to lớn của việc đọc hiểu. 1) Sẽ giúp bạn cập nhật dễ dàng kiến thức được viết bằng […]