Thầy Ngọc Dạy Môn Hóa Cấp 3

Posted Leave a commentPosted in Bạn Miềng

Trong thời gian học với thầy, miềng luôn cố gắng phấn đấu giành điểm số cao nhất lớp về môn Hóa để gây ấn tượng với thầy, nên miềng chon toàn ghế bàn đầu để được gần giọng nói thầy nhất. Và miềng nhớ rằng là miềng đã làm được điều đó trong thời gian […]

Những Điều Cần Cân Nhắc Trước Ngưỡng Cửa Vào Đại Học ở Việt Nam.

Posted Leave a commentPosted in Bạn Miềng, LEARNING ENGLISH

Những Điều Cần Cân Nhắc Trước Ngưỡng Cửa Vào Đại Học ở Việt Nam. Đại học là một lựa chon trong một số lựa chọn. Ngoài theo đại học, các em có thể chọn theo học nghề…. Nghề là một trường đại học thực hành. Ví dụ: học làm đầu bếp giống như miềng. Đa […]