2 thoughts on “Cách đọc từ trong bảng chữ cái phiên âm tiếng anh

    1. Cũng khó diễn tả với chị qua chữ viết. Nếu chị skype với em chỉ cho chị nhé:Skypeid: Peter Tèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *