Những kinh nhiệm quý báu của việc học tập của Lộc.

9 Thói Quen Nhất Thiết Cần Có Của Người Học Giỏi Tiếng Anh.

9 Thói Quen Nhất Thiết Cần Có Của Người Học Giỏi Tiếng Anh.

Lộc học và đi Coach mấy năm nay rút ra được ngọn ngành 9 cái thói quen từ bản thân và học sinh học thành công tiếng Anh.

Chừ các bạn đi sau thì cứ mà copy- paste hết là cứ ư là được.

Thế không biết có thêm thói quen nào nữa không hè. Commet bên dưới cho Lộc biết với đi.

 

  1. Học Liên Tục ( mỗi ngày 30 phút còn hiệu quả bội lần hơn một tuần một ngày 3 tiếng).
  2. Quản Trị Thời Gian ( con người rất mông lung, cho nên cần phải có sổ theo dõi to-do list những việc cần làm trong ngày và cuối ngày check lại xem đã hoàn thành bao nhiêu).
  3. Động Lực Học ( học vì công danh, du học thì đi 1 đoạn sẽ cụt à, không đọ nổi đường dài với học vì TỰ DO, yeah!!!).
  4. Học Phải Vui ( không vui Không học).
  5. Đa Dạng Hóa Cách Học ( theo Luca là biết liền à).
  6. Đa Dạng Hóa Cách Học ( theo Luca là biết liền à).
  7. Chủ Động Trong Việc Học ( be teachers of yourself, tự hỏi học cho ai nhỉ).
  8. Lặp lại ( Không lặp lại thì rơi rớt khắp nơi cuối cùng về 0).
  9. Tài Liệu Học ( Phù hợp với trình độ và phải học nhuần nhuyễn nó).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *